Ανεμιστήρες Πύργοι

Οι ανεμιστήρες αυτοί χρησιμοποιούνται για χώρους με περιορισμένη άνεση.

Μπορούν να μπουν σε μια γωνία και να έχουν απόδοση στον χώρο.

Εδώ: στο Lightideas.gr

Fans-Tower-10

Με το τηλεχειριστήριο η λειτουργία τους γίνεται άνετη και ο ανεμιστήρας λειτουργικός.

Παράλληλα με τις φωτεινές ενδείξεις γίνεται αντιληπτή η κατάσταση λειτουργίας.

Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος