Μελωδικά Κουδούνια

Για νέες ή παλαιές εγκαταστάσεις. Αντικατάσταση του Παλαιού.
Με πολλές επιλογές Ήχου και ρυθμιζόμενου στην ένταση.

Door-Bell-Normal-10

με Μετασχηματιστή ή χωρίς.

Για επίτοιχη τοποθέτηση. Ηλεκτρονικά ή Μηχανικά.

Κλασσικές εφαρμογές.

Προβολή όλων των 9 αποτελεσμάτων