Κανάλια Απλά

Σε πολλές διατομές και για στήριξη στον τοίχο

Εύκολα και γρήγορα, αυτοαποσβενύμενα.

Για πιό επαγγελματικές λύσεις.

Traunking-SELF-10

από 10x16mm έως και 60x40mm

για πολλές εφαρμογές και ανάγκες.

όλα αυτοαποσβενύμενα.

Προβολή όλων των 15 αποτελεσμάτων