Τραπεζικοί Λογαριασμοί

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ IBAN
0026.0208.01.0200676170 GR75 0260 2080 0000 1020 0676 170
148/470344-86 GR72 0110 1480 0000 1484 7034 486
4690 0200 2000 789 GR 43 0140 4690 4690 0200 2000 789

Σημείωση: Στην Κατάθεσή σας να ανεφέρετε μόνον τον Όνομά σας και τον Αριθμό της Παραγγελίας σας. Αν επιθυμείτε  να αναγραφούν περισσότερα στοιχεία, παρακαλούμε επικοινωνήσατε μαζύ μας στο 216 700 24 42.